Nettsiden www.risorby.no bygges om for å bli en kommunikasjonskanal mellom Risør By as og aksjonærene i selskapet. Risør By engasjerte Pål Sandnes hos firma Tempe til å utføre oppdraget. Daglig leder i Risør By as, Unni Olimb Norman er fornøyd med resultatet. Pål og Tempe har så absolutt levert til forventningene og det er derfor naturlig for Risør By as å velge support fra bedriften.

Bildet: Pål Sandnes, Tempe