Risør By arbeider med en treårig plan for å gjøre byen enda vakrere og mer unik.
Planen er å fornye girlandere samt belyse nye områder. Først ut er inngangen til kirkegården  og lekeparken i Hasdalen. For å korte ned mørketiden ser vi for oss at lysene tennes rundt 15. november og lyser ut  januar, mens julebelysningen tennes til første søndag i advent og tas ned 20. dag jul.

Har du lyst og anledning å bidra?
Valgfritt beløp settes inn på konto 2801.48.49620.
Pengene går uavkortet til belysning, og beløpene som kommer inn offentliggjøres jevnlig.

Det er også mulig å betale med Vipps til Risør By 112831. Velg produktet ”En lysere by”. Dersom du ønsker å være anonym giver kan dette avtales direkte med din bank.

Vennlig hilsen for Risør By
Unni Olimb Norman
unni@risorby.no
Tlf 97 61 09 34