Uke 4:
Norge har fått to nye maritime nasjonalparker; Jomfruland og Raet. Risør By deltok på et møte for å få informasjon om hva Raet nasjonalpark kan gi av vekst og næringsmuligheter i regionen.

Risør By deltok på Agderkonferansen med tema “Det grønne skiftet” fordi omstillingen omfatter alle samfunnsområdet og aktører. Innovasjon og teknologi anses som nøkkelen til suksessfaktor nummer en.

Det er videre lagt plan for et møte for kommunens kreative krefter 7. februar kl 16.30 i Kunstparken med to punkter på agendaen; Samarbeid rundt en kurshelg og en egen “RISØR-kolleksjon” med suvernirer.

Risør By arbeider med søknad om “Blått Flagg”.
Blått Flagg er en miljøsertifiseringsordning for marinaer og strender. Internasjonalt er Blått Flagg verdsatt av turister og turoperatører. Sertifiseringsordningen setter svært strenge krav innen sikkerhet og service, miljøledelse, vannkvalitet, informasjon og opplæring.

Uke 3:
Denne uken har vi ryddet vekk og evaluert Reiselivsmessen

2017.
Konklusjon: Deltakelse på Reiselivsmessen 2018 anbefales.

Aktivitetsplan for vår og sommer 2017.
Konklusjon: Aktivitetsnivået økes i sentrum, og lørdag blir satsningsdag.

Forberedelser til årets første styremøte.
Styremøte i Risør By er berammet til 31.1.

Planleggingsarbeid til Kulturnatt prioriteres.
Risør By ønsker å teste markedet for kreative kurs Kulturnatt-weekenden.