Styrende dokumenter

Velkommen som aksjonær i Risør By

Les mer

Strategidokument Risør By 2019 – 2021

Les mer

Avtale om kjøp av tjenester

Les mer

Sluttseddel

Les mer

Vedtekter

Les mer

Møtereferater 

protokoll fra generalforsamling: 30.06.2021

Les mer

Protokoll fra styremote: 17.08.2020

Les mer

Protokoll Fra styremøte: 06.07.2020

Les mer

Protokoll fra styremøte: 29.04.2020

Les mer

Protokoll fra styremøte: 11.02.2020

Les mer

Sentrumsplanen 2020

Les mer