Risør Festuke er spekket med spennende arrangementer og byr på aktiv høstferie for barn og voksne. Handel og næringsliv, idrettslag og frivillige er med og skaper liv og røre i den fine byen vår.