Risør året rundt – Reisemålsutvikling

Risør By har gjennom et år arbeidet med reisemålsutvikling i samarbeid med med våre gode naboer Vegårshei og Gjerstad samt Innovasjon Norge.

Rapporten er nå klar og ligger i lenke under.
Kapittel 1- 6 er bakgrunnsmateriale for kapittel 7 og 8 som omhandler strategi og anbefaling for veien videre. 

Digital opplæring og utvikling av webinarer

Risør By har i samarbeid med Serit Østereng IT utviklet et digitalt profesjonelt møterom som alle aksjonærer kan benytte seg av hver onsdag.
I tillegg er det utviklet og produsert webinarer som kan hjelpe deg som aksjonær.

Webinar for aksjonærer (Videobibliotek)