Risør by AS ble stiftet i 2015 som et samarbeidsprosjekt mellom kommune og næringsliv. Et økonomisk forpliktende samarbeid mellom kommune og næringsliv er noe av det som særtegner selskapet.

Risør by AS skal være det selskapet som best kan være pådriver for og gjennomføre arrangementer og oppdrag for næringsliv og kommune hvor positivt fokus på Risør sentrum er formålet. Selskapet skal være en viktig og tydelig aktør som bidrar den positive utviklingen i byen vår.

Risør by AS arbeider for å vitalisere Risør sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Risørs attraktivitet innen kommersielle og kulturelle tilbud.

Det overordnede målet for selskapet er arbeidsoppgaver som bidrar til en positiv utvikling av byens sentrum primært og kommunen for øvrig sekundært. Dette med grunnlag i at økt etterspørsel (handel, service, servering, kultur, leienivå, skatter/avgifter/gebyrer) bidrar til økt verdiskapning for selskapets aksjonærer.

GENERALFORSAMLING 21.6.2016

 

VÅRE PUBLIKASJONER
Vårmagasin_Forside
Vårmagasin 2016 – Kulturnatt i Risør
Utgivelse april 2016
Opplag 48.000, 36 sider
Design Nina Akersveen
Trykk RKGrafisk
JulIDenhvteby

Jul i den hvite by – Les magasinet her
Utgivelse november 2015
Opplag 34.000, 40 sider
Design Nina Akersveen
Trykk RKGrafisk

Guiden
Risørguiden 2016
Opplag 6000 norsk og 6000 engelsk, 70 sider
Design Nina Akersveen
Trykk RKGrafisk