Risør By AS

Risør by AS ble stiftet i 2015 som et samarbeidsprosjekt mellom kommune og næringsliv. Et økonomisk forpliktende samarbeid mellom kommune og næringsliv er noe av det som særtegner selskapet.

Risør by AS skal være det selskapet som best kan være pådriver for og gjennomføre arrangementer og oppdrag for næringsliv og kommune hvor positivt fokus på Risør sentrum er formålet. Selskapet skal være en viktig og tydelig aktør som bidrar den positive utviklingen i byen vår.

Risør by AS arbeider for å vitalisere Risør sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Risørs attraktivitet innen kommersielle og kulturelle tilbud.

Det overordnede målet for selskapet er arbeidsoppgaver som bidrar til en positiv utvikling av byens sentrum primært og kommunen for øvrig sekundært. Dette med grunnlag i at økt etterspørsel (handel, service, servering, kultur, leienivå, skatter/avgifter/gebyrer) bidrar til økt verdiskapning for selskapets aksjonærer.

 

Dag Olav Hødnebø, styreleder
Line Stebekk, nestleder
Stian Pedersen, styremedlem
David Arnesen, styremedlem
Nina Lundberg, styremedlem
Heidi Nylund Larsen, styremedlem
Morten Paulsen, styremedlem

Daglig leder:

Siri Linn Lunden
siri.linn@risorby.no
Telefon: (+47) 906 70 025

Driftspresentasjon – Bystyret oktober 2020

Se her

Dokumenter