Midt mellom de to strendene på Randvik finner du en barnehage litt utenom det vanlige. En barnehage der de har levende kaniner, humlehotell, dyrker sine egne grønnsaker og drar ut i båt hver uke.

Lekeslottet barnehage Risør AS er en privateid barnehage med to grupper, Forskerne som er under tre, og Naturgruppa som er over tre. Vi har beliggenhet i to gamle, flotte hus på Randvikhalvøya. Omgitt av fredet skog, fjord, hav, åkre og strender kunne beliggenheten vanskelig vært mer egnet for barnehage. Vi har vår egen båt. Vi har og en turplass i skogen, på “Solplassen” hvor vi kan gå inn og gjøre prosjekter eller få litt lunk i oss om dagen er kald.
Barna i Lekeslottet skal ha en hverdag preget av faglig dyktige voksne som engasjerer seg. De skal få en nær tilknytning til skog og sjø. Glede, medvirkning, respekt og vennskap skal være en viktig og tydelig del av pedagogikken. Kvaliteten på relasjonen mellom barn og voksen blir sterkt vektlagt.

Vi vil ha nysgjerrige, glade barn som er villig til å gi av seg selv, og som tør å utfordre seg selv slik at ny læring skapes, kognitivt og motorisk, sosialt og emosjonelt.

“Små forskere, store oppdagelser”