Har du lyst til å bli den nye daglige lederen for Risør by AS? Stillingen har søknadsfrist 20. mai 2016.

Som selskapets leder har du ansvar for den daglige driften med spesiell fokus på å:

 • initiere, iverksette og gjennomføre tiltak som fremmer Risør sentrum som destinasjon for fastboende og tilreisende
 • samarbeide tett med private og kommunale aktører og være bindeledd mellom flere bransjer
 • sikre positivt omdømme for Risør By AS
 • ivareta vertskaps-funksjonen i Risør gjennom drift av Risør Turistkontor
 • følge opp og bidra til utvikling av reiselivssamarbeid og nettverk i landsdelen og regionen

Risør Bys nye leder trives med å jobbe selvstendig og har gjerne erfaring fra handel og reiseliv. I tillegg ønsker vi deg som har:

 • salgs- og/eller markedsføringskompetanse
 • god økonomiforståelse og IT-kompetanse
 • positiv formidlingsevne, sosial styrke og gode samarbeidsevner
 • sterk målorientering med høy gjennomføringsgrad

Den som ansettes vil få:

 • kontorplass på Torvet i Risør med utsikt mot indre havn
 • stor påvirkning både på stillingens innhold og selskapets utvikling
 • stor grad av frihet i hverdagen og god mulighet til å etablere og utvikle et  nettverk i Risør og regionen

Vi ser frem til å motta din søknad!

Gå til stillingsannonsen på finn.no