Risør kommune har i underkant av 7000 innbyggere, en sunn kommuneøkonomi, full barnehagedekning og gode helsetilbud. Det er et stort antall fritidshus og gjestehavnene bidrar også til at befolkningen mangedobles i sommerhalvåret, i ferier og høytider. Byen Risør, “Den hvite by ved Skagerrak”, er en levende helårsby med et mangfoldig tilbud til alle våre innbyggere og besøkende – internasjonalt anerkjente festivaler, film, teater, lag og foreninger og andre kulturtilbud. Hope og Søndeled er også aktive lokalsamfunn, med barnehage og barneskole. Kommunen strekker seg fra hav til hei, med varierte boligformer; fra den tettbebygde trehusbyen, til moderne leiligheter og landlige småbruk. Sports- og rekreasjonsmulighetene er utallige.

Risør kommune – Nettsted

Ordføreren i Risør har sitt eget hjørne på Risør kommune sitt nettsted, trykk på lenken for å følge med på aktuelle saker. 

Ordførerens Hjørne – Nettsted

Risør Utvikling og Vekst (RUV) er et prosjekt opprettet i henhold til bystyrevedtak 29. januar 2015, sak 3/15. RUV skal fremme utvikling og vekst gjennom å jobbe for økt boligbygging, eventuelt næringsutvikling i hele kommunen. Prosjektet er organisert internt i kommuneadministrasjonen og består av en tverrfaglig prosjektgruppe med egen prosjektleder. Prosjektet har i utgangspunktet en varighet på to år, med mulighet for forlengelse dersom det viser seg at dette er en vellykket arbeidsform. 

RUV – Risør utvikling og vekst – Nettsted

Risørhuset er kommunens kulturelle storstue med bibliotek og kino i samme hus, og er et populært og viktig møtested for alle. Her er det mye aktivitet året rundt, med kinovisninger hver dag, teateroppsetninger, jevnlig besøk av Riksteatret, danseforestillinger, foredrag, arrangementer, forfatterbesøk, spillkvelder for barn og ungdom, og andre felles arrangementer mellom bibliotek og kino, som juleverksted og påskeverksted for hele familien.

Risør Bibliotek – Nettsted

Risør Kino – Nettsted