Oversiktskart over Risør sentrum
Vi gjør oppmerksom på følgende endringer:
44 er nå Rådhusgaten Spiser & mer
ved siden av DLH 67 har BeachBum (butikk med sko og utstyr)kommet til i Trekta 2