13
mai
I fyr og flamme. Om brannsikring av Sørlandets tette trehusmiljøer.
Insert shortcode
11:00 to 17:59
13-05-16

Risør rådhus, fredag 13. mai, kl. 11:00–17:00.

Hus brenner. Særlig trehus. Byer brenner. Særlig tette trehusmiljøer. Brannen i Lærdal 18. januar 2014 var en katastrofe. Hvordan hindrer vi at det skjer igjen? Hvordan skal vi sikre Sørlandets vakre trehusmiljøer uten av vi skjemmer dem? Hva gjør offentlige myndigheter og hva kan du selv som huseier eller næringsdrivende?

Vi ser nærmere på hva skånsom brannsikring innebærer. For deg som huseier og for huset du bor i.
Med oss i programmet har vi (med forbehold om endringer):

 Vekter Thomas Axelsen, Risør

 Ordfører Per Kr. Lunden, Risør kommune

 Einar Karlsen, Riksantikvaren, Oslo.

 Driftsleder Nilse Magne Håkegård, Vest-Agder- museet, Kristiansand

 Daglig leder Sigrid Solheim Murud, Bygg og Bevar, Oslo

 Byantikvar Tanja Røskar, Risør

 Ragnar Wighus, SP Fire Research AS, Trondheim

 Ordfører Jan Geir Solheim, Lærdal kommune

Antall deltakere er begrenset til 60.
Bindende påmelding skjer til sjur.harby@disenkolonial.no eller på tlf. 488 97 714 innen 10. mai. Vennligst oppgi adresse for faktura ved påmelding.

Praktiske opplysninger:
Seminaravgift er NOK 900 og inkluderer lunsj, kaffe, te etc. Seminaret finner sted i Risør rådhus Seminaret gjennomføres i samarbeid med Byantikvaren i Risør, Aust-Agder fylkeskommune, Norsk kulturminnefond, Risør by AS og Fortidsminneforeningen – Aust-Agder avdeling.

Ordstyrer: Byantikvar Tanja Røskar, Risør kommune

Fra kl. 10:30: Registrering og kaffe

Kl. 11:00: Velkommen til Risør v/ ordfører Per Kr. Lunden, Risør kommune

Kl. 11:15: Hva er en brann og hva skjer når gamle trehus brenner? v/ Ragnar Wighus, SP

Fire Research AS, Trondheim

KL. 11:45: Lærdal to år etter – lærte vi noe? v/ ordfører Jan Geir Solheim, Lærdal kommune

Ikke bekreftet

Kl. 12:15: Beinstrekk

Kl. 12:30: Den store bybrannen i Risør i 1861 v/ vekteren i Risør, Thomas Axelsen

Kl. 13:00: Aldri mer bybrann! Forebyggende brannverntiltak i Risør by v/byantikvar Tanja

Røskar, Risør kommune

Kl. 13:30: Lunsj

Kl. 14:30: Hva er en skånsom brannsikring? v/ Einar Karlsen, Riksantikvaren. Ikke bekreftet

Kl. 15:00: Et eksempel: Gimle ved Kristiansand v/driftsleder Nils Magne Håkegård, Vest-

Agder-museet, Kristiansand

Kl. 15:30: Pause

Kl. 15.50: Når skaden er skjedd. Hvordan gjenreise det som er tapt v/ Mangler

Kl. 16:20: Hvor får du hjelp? – Forbilder, regelverk, tilskudd og løsninger på markedet v/

daglig leder Sigrid Solheim Murud, Bygg og Bevar, Oslo

Avslutning senest kl. 17:00.