Risør Akvarium har som den eneste aktøren i Aust Agder fått 300.000 til marine forsøplingsprosjekt, som de har kalt «Vi tar vare på livet i havet».

I høstens statsbudsjett ble det satt av 15 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling. Miljødirektoratet har nå fordelt pengene på 20 ulike aktører som er spredt over hele landet.

Risør Akvarium engasjerer seg mot marin forsøpling og tar initiativet til å rydde bunnforholdene på Risørs Indre Havneområdet.

Dette prosjektet innebærer:

  1. Å rydde Risørs Indre Havneområdet for søppel på bunnen
  2. Sortere og registrere funn etter vedtatte retningslinjer
  3. Presentere en utstilling av funnene under Risør Trebåtfestival 4.-6. aug. rettet mot publikum og båtfolk
  4. Formidle mini-utstilling på Risør Akvarium om viktigheten av miljøbevisste marine handlinger. Utstillingen vil være rettet mot barn og unge i skoler og barnehager.

Samarbeidspartnere i prosjektet vil være dykkere, avfallsselskap, Marinereparatørene, Hold Norge rent, Risør Kommune, kyst og marinerelaterte virksomheter og evt. frivillige organisasjoner.

Selve ryddejobben skal utføres i løpet av sommeren 2016, og formidlingen vil være fra august.